Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

asztyl

A.Kotański "Canto"

Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Reposted fromgeneralizacja generalizacja

December 17 2014

asztyl
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viacytaty cytaty
asztyl
Nie mam dla Ciebie miłości,  Ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości,  Odchodząc zabrała ją ze sobą
— Skubas
Reposted fromeequine eequine viacytaty cytaty

June 30 2014

asztyl
0940 b9cf 500
Reposted fromToshi Toshi viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 18 2014

asztyl
Reposted fromeowyn eowyn viaEvowe Evowe
asztyl
Reposted frombodzionka bodzionka viairka irka
asztyl

February 16 2014

asztyl
Reposted frommajj majj viapelletierine pelletierine

February 15 2014

asztyl
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viajethra jethra
asztyl
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaoceanstrat oceanstrat

February 10 2014

asztyl
„Byliśmy ze sobą umówieni od lat.”
— Jeremi Przybora
Reposted fromunr-eal unr-eal viajethra jethra
asztyl
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.

Reposted fromnormajeane normajeane viawadliwie wadliwie

February 09 2014

asztyl
8444 3803
dokonujemy złych wyborów, w złych momentach i przez to często budzimy się w złych ramionach.. bo te dobre, też zabłądziły w podejmowaniu decyzji.
Reposted fromcentral central
asztyl
Dotknij uszczyp, ugryź, pośliń, mus z twoich ust, ja sauté
Szeptem, krzykiem, pieść, dotykiem, mus z twoich ust, ja sauté.
Reposted fromcentral central
asztyl
8025 b347 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacentral central

January 01 2014

asztyl
3855 f598 500
Reposted fromznamysie znamysie viamaraskowa maraskowa
asztyl
5986 68e1
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon via100suns 100suns
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamarthape marthape
asztyl
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— unknown
Reposted fromyourtitle yourtitle viamarthape marthape

December 31 2013

asztyl
2919 3e4d 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamarthape marthape
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl